Dotacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Stworzenie miejsca pracy poprzez założenie działalności gospodarczej pod planowaną nazwą J.W 8studio” mająca na celu „Podjęcie działalności gospodarczej poprzez otrzorzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi fotograficzne” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: utworzenie nowego miejsca pracy.